SLIPFILTER / GNISTFILTER
Svenska Transorfilter AB konstruerar, tillverkar och utvecklar kompletta oljefiltersystem för applikationer inom slipning och gnistning. Våra filtersystem konstrueras och anpassas efter kundspecifikation och filtrering görs med patenterade lamellfilterstavar, som sitter placerade i ett eller flera filterhus. Storleken och antalet filterkärl beror på applikation och oljeflöde. Filtret placeras i anslutning till en maskin eller på annan lämplig plats. Ett filter kan förse en eller flera maskiner med ren skärolja och filtret kan förberedas för framtida anslutning av flera maskiner.

Filtrering

Partikelfiltrering görs med patenterade lamellfilterstavar. Stavarna är konstruerade av filterlameller som oljan pressas igenom och partiklar fastnar på filterstavens periferi. Filtrering enligt ISO 4406, kod 16/14/13.

Filterstavar sitter monterade i filterhus som är indelade i olika grupper. Filtergrupperna renas automatiskt med inbyggt backspolningssystem genom att tryckluft blåses genom staven och leder bortfiltrerade partiklar till en slamhanteringsutrustning. Filterstavens livslängd är under normala förhållanden upp till 15 000 timmar.

Funktion

Filtersystemen är PLC-styrda och kan köras individuellt kopplade mot slipmaskin/gnistfilter och/eller mot fabriks styrsystem för styrning och övervakning.

Oljans flöde i ett Transorfilter:

Smutsig olja från maskin till en tank för returolja. Sedan filtreras oljan i filterhus och hamnar i en renoljetank. Den rena filtrerade oljan pumpas ut till maskin.

Filterhusen backspolas automatiskt i intervaller om 4 till 6 timmar. Bortfiltrerade partiklar leds då till en slamhanteringsutrustning. Backspolningen tar normalt ca 5 minuter. Under denna tid levererar filtret olja från renoljetan­ken utan uppehåll.

Kvalitet

Transorfilter filtersystem är konstruerade med välbeprövad teknik och godkända komponenter. Våra system levereras CE-godkända med användarvänlig manual / dokumentation. Samtliga enheter provkörs och godkänns enligt framtagna testvärden innan leverans till kund.

Fördelar

Det finns många anledningar till varför skärolja med hög renhetsgrad är att föredra. Nedan följer några fördelar med Transorfiltrering.

 • Inget slipavfall som påverkar slider, spindlar, ventiler etc.
 • Minimalt maskinunderhåll.
 • Inga stopp för slamtömning.
 • Systemet eliminerar filterpatroner, pappersrullar eller annat filtermedia.
 • Kontinuerlig filtrering under backspolning. Inga stopp för filterbyte.
 • Kostnad för omhändertagande av oljeindränkt avfall minskar kraftigt.
 • Stor precision och korta cykeltider medför ökad produktivitet.
 • Ren olja betyder rena bitar direkt efter slipprocessen.
 • Kortare ställtider på grund av renare maskin.
 • Bidrar till bättre miljö tack vare mindre oljeindränkt avfall.
 • Ren olja betyder i stort sett obefintlig risk för bakterietillväxt.
 • Rena maskinfönster, medför god uppsikt över slipoperationen.
 • Kraftigt minskad risk för skador på grund av partiklar på kritiska ställen.