Hem / Slipfilter / Miljövänlig Skärolja

Miljövänlig Skärolja

Svenska Transorfilter AB tillhandahåller miljövänlig skärolja för verkstadsindustrin. Vår skärolja är biobaserad och används främst inom slipning och hening. Oljan används outspädd och är lämplig för bearbetning av järn- och aluminiumlegeringar samt gulmetaller.

Då oljan är tillverkad av förnyelsebara råvaror är den ofta ett miljövänligare alternativ som ersättare för vattenblandbara emulsioner i konventionell skärande bearbetning.

 

Fördelar med Transorfilter, Skärolja:

– Ökad verktygslivslängd

– Låg oljeförbrukning

– Ger mindre oljedimma

– Minskad brandrisk

– Ej klassad som toxisk för människa eller miljö

– Renare arbetsmiljö

– Gjord av förnyelsebara råvaror

– God vätningsförmåga

– Utmärkta smörj- och kylegenskaper

– Lätt biologiskt nedbrytbar

 

Transorfilters olja ger bättre smörjning på grund av den starka adsorptionen mellan den esterbaserade vätskan och metallytan. Oljan bildar en stark smörjfilm som garanterar ökad verktygslivslängd och bättre ytfinish. Till skillnad från mineraloljor har estrar mycket starkare polära egenskap som ger en solid bindning till metallytan och därmed bättre smörjegenskaper än standard mineralolja.

Oljan har låg avdunstningshastighet jämfört med mineralolja. Inte bara oljeförbrukningen minskas, utan också mängden oljedimma, vilket ger en mycket bättre arbetsmiljö.

 

Utifrån tillverkningsprocess och kundönskemål har vi flera olika klasser av oljor att välja mellan.

Kontakta oss gärna för mer information och vägledning.

 

Kategori:

Produktbeskrivning

Vår standardolja med viskositet 5mm²/s (40°C) har följande karakteristiska produktegenskaper:

 

  • Viskositet 40°C: 5mm²/s (ISO 3104)
  • Viskositet 25°C: 8mm²/s (ISO 3104)
  • Densitet 20°C: 870kg/m³ (ISO 3675)
  • Färg: Transparent-ljusgul
  • Lukt: Svag
  • Lägsta flyttemperatur: -21°C (ISO 3016)
  • Flampunkt: >180°C (ASTM D 93)
  • Förpackning: IBC (1000L) eller fat (200L)
  • Förvaring: +5°C till +40°C