RENGÖRINGSMASKINER FÖR SERVICE OCH UNDERHÅLL
Svenska Transorfilter konstruerar, tillverkar och utvecklar serviceutrustning, rengöringsutrustning för kärnkraftsindustri. Detta kan vara t.ex. rengöringsmaskiner för service och underhåll inom kärnkraftsindustrin.

Rengöringsmaskinerna är anpassningsbara till de flesta kärnkraftverk. Vid utveckling av serviceutrustning, rengöringsutrustning för kärnkraftsindustri kan vi även hjälpa kunder med konstruktion av både riggar och mockuper.

Exempel på rengöring inom kärnkraftsindustrin kan vara att putsa olika former av tätningsytor t.ex. mellan reaktorlock och fläns. Rester av oxider och andra fasta material putsats bort för att behålla en ren tätningsyta.

Under drift går rengöringsmaskinen på en räls som kan vara styrd mot antingen befintliga bulthål i t.ex. ett tanklock eller mot ett hos kunden befintligt fundament.

Beroende på önskemål från kund kan olika former av stöttor och konsoler hjälpa till att hålla rälsen på plats. Rälsen levereras i segment så att dessa lätt kan monteras på plats.

Rengöringsmaskinerna består av en elmotordriven vagn med bottenplatta och har anpassad geometri för det objekt som skall rengöras.

Samtliga komponenter på vagnen är skyddade med kåpor som är fastspända mot bottenplattan.

Kvalitet

All serviceutrustning, rengöringsutrustning för kärnkraftsindustri tillverkas enligt modern teknologi och princip, vilket tillsammans med vår kvalitetssäkring borgar för en problemfri produkt. Maskinerna byggs med hänsyn tagen till enkelt handhavande samt enkel dekontaminering av maskinerna. Samtliga av Svenska Transorfilter AB levererade maskiner är CE-märkta och funktionstestade före utleverans.