SVENSKA TRANSORFILTER AB

Alla produkter som vi utvecklar har en gemensam utgångspunkt och det är att förbättra miljön där de används och minimera förbrukningen av tillsatsvaror, för att på det viset öka livslängden på den produkt som de används emot.

Stommen i vår verksamhet är att utveckla backspolningsbara filter för hantering av oljor för slipning, bearbetning och gnistning. Dessa filter kan vara centralsystem alternativt enkelfilter för singelmaskiner.

Vi utvecklar också Transformatoroljefilter för filtrering, avgasning och torkning av olja för transformatorer.

Vi har även en produktgrupp av egenutvecklade gasutrustningar för hantering av isolergaser, såsom SF6. Med dessa utrustningar säkerställs hantering av isolergaser samt dess restprodukter.

Som ett specialområde gör vi även rengöringsutrustningar för o-ringsspår och flänsytor till kärnkraftsindustrin.

De flesta av våra utrustningar är kundspecifika, där vi utför allt från projektering och konstruktion till installation hos kund. Inget projekt är för litet, så vi ser fram emot er förfrågan eller nyfikna frågor gällande våra tjänster.

/ Johan Svensson, VD