OLJEFILTER
Med 60 års erfarenhet och patenterade lösningar konstruerar och tillverkar Svenska Transorfilter AB transformatorfilter för avgasning och filtrering av transformatorolja.

Transformatorfilter, TF-serien

Avgasningsprincip med jämnt flöde av olja över specialutvecklade avgasningsplåtar eller speciella Raschig ringar. Med denna process fås en kontrollerad och högeffektiv avgasning.

Patenterad filtreringsteknik med egentillverkade lamellfilterstavar för partikelfiltrering av transformatorolja. Filterstavarna har en lång livslängd då de kan renas genom inbyggd backspolningsfunktion. Alternativt finns även i de nyare systemen lösningar med filterpatroner. Dessa är dock ej backspolningsbara.

Nya TF-serien finns i olika standardmodeller med flödeskapacitet på 500 – 12000 L/h. Vanligast är TF 6000 L/h då denna modell har justerbart flöde. Dessa finns dessutom i flera valbara utföranden och anpassas efter kravspecifikation från kund.

TF On Load för spänningssatta transformatorer

Automtiskt On Load filter som används mot spänningssatta transformatorer i drift. Processgivarstyrt system med styrda ventiler för en säker processkontroll.

RCID On Load torkfilter för cellulosaisolering och olja

Med RCID On Load torkfilter utförs torkning av transformatorns cellulosaisolering. Detta sker genom att transformatorolja filtreras och torkas  genom kolonner med granulerade syntetiska adsorbenter.  Ingen uppvärmning av olja krävs vilket gör detta till en energieffektiv process.

Denna produkt används som serviceutrustning alternativt som fast installation på transformatorer för kontinuerlig övervakning / rekonditionering av transformatorns cellulosaisolering och transformatorolja.

Livslängd hos transformatorer

En krafttransformators livslängd bestäms av livslängden på dess cellulosaisolering. Fuktinnehållet i transformatorn har en stor inverkan på åldringshastigheten för cellulosaisoleringen och på dess kraftnäts-spänningsmotstånd. Enligt världens ledande tillverkare av isoleringsmaterial ger en ökning av 1% vatteninnehåll en fördubbling av åldrandet/nedbrytningen av isoleringsmaterialet.

Nedbrytningsgraden av cellulosan, dess polymerisationsgrad (DP) definieras som värde för den genomsnittliga kedjelängden för cellulosamolekylen. Ny cellulosa har DP-värde ca 1200, medan cellulosans slutliga livslängd uppnås när DP-värdet minskar till cirka 200. När cellulosan väl är nedbruten till oacceptabel nivå måste transformatorn bytas ut. Huvuddelen av transformatorhaverier kan härledas till bristande isoleringssystem.

Underhåll av olje-cellulosaisolerande system är därför helt avgörande för livslängden hos en transformator.

Vatten i krafttransformatorer

Vatten i krafttransformatorer kommer främst från tre källor:

  • Vatten kvar från tillverkningen av transformatorn
  • Atmosfärsvatten (bristande underhåll av andningsventilatorer och packningar)
  • Kemiskt skapat vatten genom spjälkning av cellulosa (depolymerisering)

Valmöjligheter

Special är vår standard. Transformatorfilter konstrueras och tillverkas ofta individuellt anpassade utifrån kunds önskemål. Kontakta oss gärna för mer info.

Kort om transformatorolja

Transformatorolja används i oljefyllda transformatorer därför att den har utmärkta elektriskt isolerande egenskaper. Oljan har god stabilitet vid höga temperaturer. Det är ofta en högraffinerad mineralolja eller en esterbaserad olja men kan nu även vara en biobaserad miljöolja.

Oljans funktion är att isolera och släcka ljusbågar. Oljan har även en kylande funktion inne i transformatorn.

Ett transformatorfilter har till syfte att avgasa/torka oljan och avlägsna fukt som tagits upp. Detta sker med lågt tryck och vid en temperatur av ca 70 grader Celsius. Transorfiltret filtrerar även oljan för att bli av med partiklar.

Denna process av transformatoroljefiltrering kallas för rekonditionering och görs för att oljan ska bibehålla sina goda isolerande egenskaper. Att byta ut oljan är ett sämre alternativ ur kostnads- och miljösynpunkt.

Större avgasningssystem

Svenska Transorfilter tillverkar och utvecklar även större vakuumsystem för avgasning av olja till större fabriker. Exempel på kund är ABB Power Transformers i Ludvika som har ett Transorfilter avgasningssystem för transformatorolja i sin nya fabrik i Ludvika sedan 2019.

Kvalitet

Våra produkter är konstruerade med välbeprövad teknik och godkända komponenter. Produkterna är CE-godkända med användarvänlig manual/dokumentation. Samtliga enheter provkörs och godkänns enligt framtagna testvärden innan leverans.