Hem / Kärnkraftsindustri / Rengöringsmaskin Flänsrengöring

Rengöringsmaskin Flänsrengöring

Rengöringsmaskiner för service och underhåll inom kärnkraftsindustrin. Rester av oxider och andra fasta material putsats bort för att behålla en ren tätningsyta. Under drift går rengöringsmaskinen på en räls som kan vara styrd mot antingen befintliga bulthål i t.ex. ett tanklock eller mot ett hos kunden befintligt fundament.

 

Kategori:

Produktbeskrivning

– Hanteringsinstruktion för handhavande/underhåll av rengöringsmaskinerna medföljer.

– Dokumentation av ingående komponenter för maskinerna medföljer.

– Maskinerna ska kunna utföra rengöring enligt kundens önskemål t.ex. tätningsytor.

– Maskinerna får inte skada tätningsytor under rengöring.

– Samtliga komponenter säkras så att dessa inte kan lossna under rengöring.

– Maskinerna är tillslutna mot tätningsytan så att partiklar samlas in och inte sprids utanför maskinen.

– Manöverskåpet är utrustat med ett nödstopp.

– Kablarna till maskinerna kan levereras i ett enda paket (kabelstrumpa).

– Det är enkelt att byta rengöringsenheten på maskinerna.

– Rengörande media på maskinerna tillhandahålls av oss.

– Maskinerna och manöverskåp levereras i en transportlåda (oftast i aluminium).

– Maskinerna är utrustade med bärhandtag för att enkelt kunna lyfta maskinen till och från den yta som skall rengöras t.ex. en tätningsyta.

– Rengöringsmaskinerna är anpassningsbara till de flesta kärnkraftverk. Vi kan även hjälpa kunder med konstruktion av både riggar och mockuper.

– Samtliga av Svenska Transorfilter AB levererade maskiner är funktionstestade före utleverans.

– Rengöringsmaskinen förvaras i en transportlåda i aluminium när den inte används. Där sitter även styrenhet och luft- strömförsörjning.

– Tillhörande rälsenheter, konsoler och stöttor levereras från fabrik liggande i emballage. Emballeringen är tillräcklig för vanlig landtransport på bil.