Hem / Gashantering / FV2C 2m3/h Gasåtervinning

FV2C 2m3/h Gasåtervinning

FV2C är en portabel utrustning för filtrering och återvinning av SF6-gas från elektriska brytare. Gasen filtreras och pumpas, från ett gasfyllt objekt, till en standardgasflaska som kopplas till utrustningen. Evakuering av gas ner till 1 mbar.

Utrustningen består av två aluminiumlådor. En maskinlåda med elskåp, kompressor, vakuumpump, reglage och mätinstrument samt en tillbehörslåda med SF6-filter, luftvakuumpump, kopplingsstycke och slangar.

SF6-evakuering
Slang kopplas mellan portabel FV2C utrustning och gasfyllt objekt via medföljande kopplingsstycke. Evakuering av SF6 sker med hjälp av oljefri kompressor och torr vakuumpump ner till 1 mbar. Lagring av evakuerad gas sker i kunds gasflaska med ett lagringstryck på max 50 bar.

Luftevakuering
Slang avsedd för luft kopplas till objekt via medföljande kopplingsstycke. Luftvakuumpump med kapacitet på 2,6 m³/h används för att tömma objekt på luft, ner till ett slutvakuum på 1 mbar.

SF6-fyllning
Fyllning görs enklast med självtryck från gasflaska. Om jämvikt i tryck mellan objekt och flaska uppstår, kan FV2C användas för att pumpa gas från flaska till objekt. Gasflaskan kan då tömmas ner till 1 mbar.

 

Kategori:

Produktbeskrivning

Utrustning FV2C för gashantering och gasåtervinning av SF6 gas är en manuell gashanteringsutrustning.

FV2C är konstruerad med godkända och välbeprövade komponenter för SF6 gas. Läckfria kopplingar och komponenter i FV2C för gashantering och gasåtervinning av SF6 används för att förhindra utsläpp av SF6 gas. Maskinen levereras provkörd, läckagetestad och CE-godkänd med användarvänlig manual/dokumentation för säker hantering.

Standardutrustning

FV2C gasutrustning består av 2 delar:

  • Maskinlåda: Kompressor, vakuumpump, ventiler, manometrar, vakuuminstrument och manöverskåp.
  • Tillbehörslåda: Slangar, vakuumpump för luft, kemikaliefilter och kopplingsstycke m.m.

Oljefri kompressor och torr vakuumpump

Oljefri kompressor och torr vakuumpump används för att pumpa SF6-gas. Kompressor med kapacitet på 1,2 m³/h och maxtryck på 50 bar. Uppnås maxtryck stängs maskinen av automatiskt. Torr vakuumpump med kapacitet på 3 m³/h och 0,15 mbar slutvakuum.

Manöverpanel

Panel med flödesschema och lättåtkomliga tryckknappar, reglage och mätinstrument. Manometrar för in- och utgående tryck samt inloppstryck kompressor. Vakuuminstrument som visar vakuumvärde/tryck vid körning med vakuumpump.

SF6-filter

Filter med partikel- och kemisk filtrering för att rena använd SF6-gas. Utbytbar filterinsats som filtrerar bort partiklar ner till 1 mikron. Renar gasen från fukt och kemiska restprodukter vilka absorberas av kemikalier i filterinsatsen.

Luftvakuumpump

Oljesmord vakuumpump avsedd för evakuering av luft. Kapacitet på 2,6 m³/h och 0,005 mbar slutvakuum. Används t.ex. efter service då brytare är luftfylld och måste tömmas innan återfyllning av SF6-gas.

Kopplingsstycke

Kopplingsstycke för inkoppling mot elektrisk brytare. I standardutförande med ABB/ASEA-koppling. Anslutning för extra manometer. Anslutning för extern gasflaska som gör att kopplingsstycket även kan användas vid återfyllning av brytare.

Kopplingar/slangar

Levereras med komplett SF6-slangsats, DN8-kopplingar, för att koppla ihop utrustningen: Kopplingsstycke-filter-maskinlåda-gasflaska. Luftslang, DN8-snabbkoppling, för koppling mellan kopplingstycke-luftvakuumpump. Samtliga slangar är armerade med rostfri stålwirefläta med innerslang av PTFE.

Förvaring

FV2C levereras i två aluminiumlådor avsedda för industriellt bruk för att skydda utrustningen. Bärhandtag finns monterade för smidig transport. Lådorna har måtten (LxBxH) 800x600x410 mm.

Tillval/alternativ

  • SF6 adapter kit – Anpassning av fyllutrustning med standardkopplingar för ställverk och brytare (DN6, DN7, DN8, DN20, Hansen, Magrini, Malmkvist (Malmquist), Westinghouse etc.)
  • Materialval – De flesta komponenter/kopplingar finns att tillgå i flera material (t.ex. rostfritt stål, mässing, aluminium).
  • Packningar och tätningsmaterial – Väljs med noggrannhet utifrån kravspecifikation.
  • Mätutrustning – Mätinstrument och anslutningar för fast installation/extern inkoppling (densitetsvakt SF6, vakuuminstrument, manometer vakuum, manometer högtryck, kopplingar för mätutrustning etc.)
  • Gasregulator – Gasregulatorer anpassade enligt gastyp, tryck  och flöde med koppling mot gasflaska. (N2 regulator, högflödesregulatorer, regulatorer för alternativ gas, gasflaskanslutning enligt amerikansk-, engelsk-, kinesisk standard.)
  • Slangar – Stort utbud av slangstorlekar och slangtyper. Specialslang enligt kundönskemål (dimension, längd, tryck, skyddshölje, armering, kopplingstyp etc.).
  • Filtertyp – Olika typer av gasfilter för att rena gas på partiklar, fukt och restprodukter. Storlek anpassas efter behov och flöde (partikelfilter, SF6-filter etc.).

 

Ytterligare information

Vikt 116 kg
Dimensioner 80 × 120 × 41 cm