Hem / Oljefilter / TF40 2.400l/h On Load Transformatorfilter

TF40 2.400l/h On Load Transformatorfilter

Automatiskt transformatorfilter för rekonditionering av transformatorolja genom partikelfiltrering och avgasning.

TF40 On Load används mot spänningssatta transformatorer i drift. Oljefiltret kan också användas  som en traditionell utrustning mot avstängd transformator och som pumpstation/fyllutrustning.

Utifrån kundönskemål kan oljeflöde och tekniska specifikationer anpassas.

Kontakta oss så tar vi fram en layout/offert enligt era önskemål.

Kategori:

Produktbeskrivning

Transformatorfilter TF40-1, TF40-2 för avgasning av transformatorolja.

Filtret levereras provkört, CE-märkt och fyllt med Nynäs Nytro 10XN transformatorolja.

 • Avgasningskapacitet: 40 l/min (2.400 l/h)
 • Enstegsfilter (-1) med 1 st vakuumpump
 • Tvåstegsfilter (-2) med extra rootsvakuumpump
 • Drifttryck (TF40-1): <5 mbar
 • Drifttryck (TF40-2): <0,5 mbar
 • PLC-styrd med HMI-display
 • Processgivarstyrd
 • Gasfälla
 • Styrda ventiler för vakuum och oljeflöde
 • Värmeeffekt: 72 kW (Tillval: 48kW förvärmare)
 • Temperaturökning/genomkörning: ca 60°C
 • Lamellvakuumpump: 1 st á 100 m3/h
 • Rootsvakuumpump (TF40-2): 1 st á 250 m3/h
 • Inbyggd kompressor för backspolning: Ja
 • Digital flödesgivare: Ja
 • Vakuuminstrument: Digitalt med Pirani-givare
 • Filterhus med 91st oljebehandlade lamellfilterelement
 • Utloppspump, magnetkopplad skruvpump

On Load HMI – PLC

PLC-styrd med program för olika typer av körningar. Automatisk reglering och styrning, övervakning och loggning av processen. Tydlig, användarvänlig HMI med enkelt justerbara parametrar för olika typer av programkörning.

Processgivare

Oljeflödet övervakas kontinuerligt av sensorer för säker processkontroll.

 • Tryckvakter
 • Oljenivåmätning och nivåreglering
 • Fuktgivare
 • Skumnivåreglering
 • Vakuumreglering
 • Oljetemperatur
 • Oljenivå i transformator
 • Sensorer för ventilpositionering

Automatiskt styrda ventiler

Automatiska ventiler styr oljeflödet från och till transformatorn och sitter monterade både mot transformatorn och oljefiltrets inlopp och utlopp. Om någon parameter för säker drift inte uppfylls stängs flödet till och från transformatorn automatiskt på ett säkert sätt.

Filtrering och uppvärmning

Ett kärl med värmeelement och filterstavar värmer oljan och filtrerar bort partiklar. Kärlet fungerar som värmeackumulator och förhindrar temperaturväxlingar under körning. Värmeelementen är uppdelade i individuellt termostatstyrda värmegrupper och regleras automatiskt till inställd temperatur. Värmegrupperna har hög kapacitet och stor uppvärmningsarea med en yteffekt på 1,6 Watt/cm².

Extra förvärmare (A) kan integreras i utrustningar med högt flöde och/eller utrustningar som används vid kallare temperaturer.

Partikelfiltrering görs med patenterade lamellfilterstavar som är oljebehandlade. Stavarna är konstruerade av filterlameller som oljan pressas igenom. Inbyggt backspolningssystem renar filterstavarna och bortfiltrerade partiklar spolas ut ur utrustningen. Livslängden på filterstavarna är upp till 10 år om regelbunden backspolning görs.

TF lamellfilterstavar filtrerar transformatorolja enligt ISO 4406, kod 16/14/13.

Avgasning

Automatisk reglering av oljenivå, skum och vakuum görs utan luftinsläpp för att få en högeffektiv process. Beroende på oljans parametrar anpassas vakuumbehandlingen genom olika programcykler.

Patenterad avgasningsprincip med jämnt flöde av olja över specialutvecklade avgasningsplåtar. Med denna process fås en kontrollerad och högeffektiv avgasning. Finns som två varianter, enkelstegsavgasning eller dubbelstegsavgasning.

Enkelstegsavgasning -1

Avgasning i ett steg med lamellvakuumpump. Vid en genomkörning reduceras vattenmängd i oljan till < 5 ppm och restgasvärde till < 0.2 % (vid startvärde: <50ppm, 10%).

Dubbelstegsavgasning -2

Kompletteras med roots-vakuumpump för optimering av processen. Vid en genomkörning reduceras vattenmängd i oljan till < 5 ppm och restgasvärde till < 0.1 % (vid startvärde: <50ppm, 10%)

Gasfälla

Separering av fria gasbubblor innan oljan pumpas tillbaka till transformatorn.

Container

TF40 On Load levereras som standard I en 10-fots förrådscontainer.

Tillbehör

TF40 On Load levereras komplett med slangar och utrustning för att enkelt komma igång med körning mot transformator.

Standardutrustning som medföljer i TF On Load transformatorfilter är:

 • Inloppsslang 10m inkl. låsbar camlock
 • Sugslang 5m med sugmunstycke för oljepåfyllning
 • Utloppsslang 10m inkl. låsbar camlock
 • Kopplingsstycken för anslutning mot transformator
 • Kopplingsstycke för rundkörning mot in-/utloppsslang
 • Markstöd för kopplingsstycken
 • Slangar för tömning av kopplingsstycken
 • Integrerad luftkompressor för backspolning
 • Anslutning för oljeprov

Tillval

 • Processövervakning via router/sms/GSM. Med denna teknik kan man i realtid avläsa mätvärden, justera driftsfunktioner, få eventuella driftslarm och göra felsökningar.

Ytterligare information

Vikt 4500 kg
Dimensioner 299 × 244 × 259 cm

Relaterade produkter