Hem / Gashantering / FV7C-A 7m3/h Gasåtervinning

FV7C-A 7m3/h Gasåtervinning

FV7C Automat (FV7C-A) är en PLC-styrd automatisk utrustning för filtrering och återvinning av SF6-gas från gasisolerade elektriska brytare. Gasen filtreras och pumpas, från ett gasfyllt objekt, till en standardgasflaska som kopplas till utrustningen. Evakuering av gas till 1 mbar. Utrustningen används även för återfyllning av filtrerad/ny gas via inbyggd gasregulator.

Via tryckknappar kan operatören enkelt välja mellan ett antal förprogrammerade program för enkel gashantering. Inga manuella ventiler eller tryckknappar behöver justeras under normal drift vilket gör handhavandet enkelt för operatören.

Utrustningen är byggd på ett chassi med gaffelfickor med inkoppling av slangar på framsidan och inkoppling av elkabel på baksidan. Konstruktionen är framtagen för att vara så ergonomisk som möjlig för operatören.

SF6-evakuering
Slang kopplas mellan FV7C-A utrustning och gasfyllt objekt via medföljande kopplingsstycke. Evakuering av SF6 sker med hjälp av oljefria kompressorer med en kapacitet på 7,2 m³/h och en torr vakuumpump, ner till 1 mbar. Lagring av evakuerad gas sker i kunds gasflaska med ett lagringstryck på max 50 bar.

Luftevakuering
Slang avsedd för luft kopplas till objekt via medföljande kopplingsstycke. Luftvakuumpump med kapacitet på 7,6 m³/h används för att tömma objekt på luft, ner till ett slutvakuum på 1 mbar.

SF6-fyllning
Fyllning görs enklast med självtryck från gasflaska, men FV7C-A kan utrustas med en inbyggd SF6 gasregulator som kan användas. Inga slangar behöver då kopplas om för fyllning. Om jämvikt i tryck mellan objekt och flaska uppstår, kan FV7C-A användas för att pumpa gas från flaska till objekt. Gasflaskan kan då tömmas ner till 1 mbar.

 

Kategori:

Produktbeskrivning

Utrustning FV7C-A för gashantering och gasåtervinning av SF6 gas är en automatisk gashanteringsutrustning.

FV7C-A är konstruerad med godkända och välbeprövade komponenter för SF6 gas. Läckfria kopplingar och komponenter i FV7C-A för gashantering och gasåtervinning av SF6 används för att förhindra utsläpp av SF6 gas. Maskinen levereras provkörd, läckagetestad och CE-godkänd med användarvänlig manual/dokumentation för säker hantering.

Standardutrustning

FV7C-A gasutrustning levereras komplett med nödvändig utrustning för användning. Samtliga tillbehör som medföljer FV7C-A förvaras på uppmärkta platser i chassit vid transport:

 • Slangsats för SF6
 • Slangsats för luft
 • Kopplingsstycke
 • Luftvakuumpump
 • Manual

Chassi

Stommen är ett svetsat och målat stålchassi där maskinens komponenter sitter monterade. Täckplåtar monteras runt kompressorerna för att skydda utrustningen och underlätta luftkylningen. Chassit är designat med truckfickor för transport.

Program

7 st förprogrammerade program för evakuering, fyllning, tryckutjämning och filterregenerering. PLC, styrda ventiler och tryckgivare i systemet övervakar och styr programkörningarna. När valt program är färdigkört stannar maskinen automatiskt.

Kontrollpanel

Användarvänlig panel för körning och övervakning. Flödesschema med lampor som indikerar flöde och aktiva ventiler/komponenter. Tryckknappar för programval. Start- / stoppknapp samt nödstopp. Manometrar och vakuuminstrument för avläsning av tryck för olika delar i flödet.

Oljefria kompressorer och torr vakuumpump

Oljefria kompressor och torr vakuumpump används för att pumpa SF6-gas. 6 st kompressor med total kapacitet på 7,2 m³/h och maxtryck på 50 bar. Uppnås maxtryck stängs maskinen av automatiskt. Torr vakuumpump med kapacitet på 6,8 m³/h och 0,02 mbar slutvakuum.

SF6-filter

Egenutvecklade SF6-filter som filtrerar bort partiklar, renar använd SF6-gas från kemiska restprodukter samt plockar bort fukt ur gasen. Filtrering av partiklar enligt: ISO 4406, kod 16/14/13. Kemikaliefilter torkas och regenereras med hjälp av monterat värmeelement i kombination med vakuumpump.

Luftvakuumpump

Oljesmord vakuumpump avsedd för evakuering av luft. Kapacitet på 7,6 m³/h och 0,005 mbar slutvakuum. Pumpen är portabel och kan lyftas ur chassit vid användning. Används t.ex. efter service då brytare är luftfylld och måste tömmas innan återfyllning av SF6-gas.

Kopplingsstycke

Kopplingsstycke för inkoppling mot elektrisk brytare. I standardutförande med ABB/ASEA-koppling. Anslutning för extra manometer. Anslutning för extern gasflaska som gör att kopplingsstycket även kan användas vid återfyllning av brytare.

Kopplingar/slangar

Levereras med komplett SF6-slangsats med DN8-kopplingar. Separat luftslang med DN8-snabbkoppling, för koppling mellan kopplingstycke-luftvakuumpump. Samtliga slangar är armerade med rostfri stålwirefläta med innerslang av PTFE.

Tillval/alternativ

 • SF6 adapter kit – Anpassning av fyllutrustning med standardkopplingar för ställverk och brytare (DN6, DN7, DN8, DN20, Hansen, Magrini, Malmkvist (Malmquist), Westinghouse etc.)
 • Materialval – De flesta komponenter/kopplingar finns att tillgå i flera material (t.ex. rostfritt stål, mässing, aluminium).
 • Packningar och tätningsmaterial – Väljs med noggrannhet utifrån kravspecifikation.
 • Mätutrustning – Mätinstrument och anslutningar för fast installation/extern inkoppling (densitetsvakt SF6, vakuuminstrument, manometer vakuum, manometer högtryck, kopplingar för mätutrustning etc.)
 • Gasregulator – Gasregulatorer anpassade enligt gastyp, tryck  och flöde med koppling mot gasflaska. (N2 regulator, högflödesregulatorer, regulatorer för alternativ gas, gasflaskanslutning enligt amerikansk-, engelsk-, kinesisk standard.)
 • Slangar – Stort utbud av slangstorlekar och slangtyper. Specialslang enligt kundönskemål (dimension, längd, tryck, skyddshölje, armering, kopplingstyp etc.).
 • Filtertyp – Olika typer av gasfilter för att rena gas på partiklar, fukt och restprodukter. Storlek anpassas efter behov och flöde (partikelfilter, SF6-filter etc.).
 • Processövervakning via router/sms/GSM. Med denna teknik kan man i realtid avläsa mätvärden, justera driftsfunktioner, få eventuella driftslarm och göra felsökningar.
 • Elkabel 3x400V, 50Hz, med 16A handske. Valbar längd.

Ytterligare information

Vikt 750 kg
Dimensioner 243 × 96 × 105 cm