Hem / Gashantering / FV4C 4m3/h Gasåtervinning

FV4C 4m3/h Gasåtervinning

FV4C är en portabel utrustning för filtrering och återvinning av SF6-gas från elektriska brytare. Gasen filtreras och pumpas, från ett gasfyllt objekt, till en standardgasflaska som kopplas till utrustningen. Evakuering av gas ner till 1 mbar.

Utrustningen består av tre aluminiumlådor som kopplas samman med medföljande slangar innan drift. En kompressorlåda med 3 kompressorer, en vakuumlåda med 2 vakuumpumpar (1 st torr SF6 vakuumpump, 1 st oljesmord luftvakuumpump) och en filterlåda med 3 olika filter och ett styrskåp.

SF6-evakuering
Slang kopplas mellan portabel FV4C utrustning och gasfyllt objekt via medföljande kopplingsstycke. Evakuering av SF6 sker med hjälp av oljefria kompressorer och torr vakuumpump ner till 1 mbar. Lagring av evakuerad gas sker i kunds gasflaska med ett lagringstryck på max 50 bar.

Luftevakuering
Slang avsedd för luft kopplas till objekt via medföljande kopplingsstycke. Luftvakuumpump med kapacitet på 7,6 m³/h används för att tömma objekt på luft, ner till ett slutvakuum på 1 mbar.

SF6-fyllning
Fyllning görs enklast med självtryck från gasflaska. Om jämvikt i tryck mellan objekt och flaska uppstår, kan FV4C användas för att pumpa gas från flaska till objekt. Gasflaskan kan då tömmas ner till 1 mbar.

 

Kategori:

Produktbeskrivning

Utrustning FV4C för gashantering och gasåtervinning av SF6 gas är en manuell gashanteringsutrustning.

FV4C är konstruerad med godkända och välbeprövade komponenter för SF6 gas. Läckfria kopplingar och komponenter i FV4C för gashantering och gasåtervinning av SF6 används för att förhindra utsläpp av SF6 gas. Maskinen levereras provkörd, läckagetestad och CE-godkänd med användarvänlig manual/dokumentation för säker hantering.

Standardutrustning

FV4C gasutrustning består av 3 delar:

  • Kompressorlåda: Kompressorer, regulator, ventiler, anslutningar och tryckmätare.
  • Vakuumlåda: Torr vakuumpump för SF6, oljesmord vakuumpump för luft och vakuuminstrument.
  • Filterlåda: Kemikaliefilter, partikelfilter, kopplingsstycke, apparatskåp, slangar och anslutningskabel.

Kompressorlåda

Låda med 3st oljefria kompressorer som pumpar SF6-gas via utloppsslang till gasflaska. Kompressorerna har en pumpkapacitet på 3,6 m³/h och maxtryck på 50 bar. Gastryck avläses på manometer monterad på utloppsslang. Uppnås maxtryck stängs maskinen av automatiskt. Manometrar för ingående tryck till kompressorerna och vred för att styra flödesväg är placerade lättåtkomliga på en panelplåt.

Vakuumlåda

Två stycken vakuumpumpar ingår, en pump avsedd för SF6-gas och en för luft. SF6-varianten är en torr vakuumpump som sitter fast monterad i lådan och kopplas via slangar till de andra lådorna. Pumpen har en pumpkapacitet på 6,8 m³/h och ett slutvakuum på 0,02 mbar. Reglage för flöde till pumpen monterade på panelplåt Luftvakuumpumpen är oljesmord och lyfts ur lådan vid användning.  Kapacitet på 7,6 m³/h och 0,005 mbar slutvakuum. Används t.ex. efter service då brytare är luftfylld och måste tömmas innan återfyllning av SF6-gas.

Filterlåda

Filterlådan innehåller elskåp, kopplingsstycke, slangar, partikel- och kemfilter. Från kontrollpanel på elskåpet startas och stoppas kompressorer, vakuumpump, värmeelement. SF6-filterenheterna är utvecklade av Svenska Transor filter AB och filtrerar bort partiklar enligt ISO 4406, kod 16/14/13, renar använd SF6-gas från kemiska restprodukter samt plockar bort fukt ur gasen. Kem-filter kan torkas och regenereras med hjälp av monterat värmeelement i kombination med vakuumpump.

Manöverpanel

Panel med lättåtkomliga tryckknappar, reglage och mätinstrument. Manometrar för in- och utgående tryck samt inloppstryck kompressor. Vakuuminstrument som visar vakuumvärde/tryck vid körning med vakuumpump.

Kopplingsstycke

Kopplingsstycke för inkoppling mot elektrisk brytare. I standardutförande med ABB/ASEA-koppling. Anslutning för extra manometer. Anslutning för extern gasflaska som gör att kopplingsstycket även kan användas vid återfyllning av brytare.

Kopplingar/slangar

Levereras med komplett SF6-slangsats, DN8-kopplingar, för att koppla ihop utrustningen: Kopplingsstycke-filterlåda-vakuumlåda-kompressorlåda-gasflaska. Luftslang, DN8-snabbkoppling, för koppling mellan kopplingstycke-luftvakuumpump. Samtliga slangar är armerade med rostfri stålwirefläta med innerslang av PTFE.

Förvaring

FV4C levereras i tre aluminiumlådor avsedda för industriellt bruk för att skydda utrustningen. Bärhandtag finns monterade på samtliga lådor för smidig hantering. De två större lådorna har måtten (LxBxH) 800x600x610 mm och den lilla lådan måtten (LxBxH) 800x600x410 mm. Vid lagring / transport staplas de tre lådorna lämpligen på en vanlig lastpall (1200×800 mm) där den lilla lådan placeras överst.

Tillval/alternativ

  • SF6 adapter kit – Anpassning av fyllutrustning med standardkopplingar för ställverk och brytare (DN6, DN7, DN8, DN20, Hansen, Magrini, Malmkvist (Malmquist), Westinghouse etc.)
  • Materialval – De flesta komponenter/kopplingar finns att tillgå i flera material (t.ex. rostfritt stål, mässing, aluminium).
  • Packningar och tätningsmaterial – Väljs med noggrannhet utifrån kravspecifikation.
  • Mätutrustning – Mätinstrument och anslutningar för fast installation/extern inkoppling (densitetsvakt SF6, vakuuminstrument, manometer vakuum, manometer högtryck, kopplingar för mätutrustning etc.)
  • Gasregulator – Gasregulatorer anpassade enligt gastyp, tryck  och flöde med koppling mot gasflaska. (N2 regulator, högflödesregulatorer, regulatorer för alternativ gas, gasflaskanslutning enligt amerikansk-, engelsk-, kinesisk standard.)
  • Slangar – Stort utbud av slangstorlekar och slangtyper. Specialslang enligt kundönskemål (dimension, längd, tryck, skyddshölje, armering, kopplingstyp etc.).
  • Filtertyp – Olika typer av gasfilter för att rena gas på partiklar, fukt och restprodukter. Storlek anpassas efter behov och flöde (partikelfilter, SF6-filter etc.).

 

Ytterligare information

Vikt 210 kg
Dimensioner 80 × 120 × 102 cm