Hem / Oljefilter / Avgasningssystem Special

Avgasningssystem Special

Svenska Transorfilter tillverkar och utvecklar även större vakuumsystem för avgasning av olja till större fabriker.

Exempel på kund är ABB Power Transformers i Ludvika som har ett Transorfilter 3-stegs avgasningssystem för transformatorolja i sin nya fabrik i Ludvika sedan 2019 för att få en torr olja med låga restgasvärden inför test av nytillverkade krafttransformatorer.

Kategori:

Produktbeskrivning

Svenska Transorfilter konstruerar, monterar, provkör och levererar större avgasningssystem för vakuumavgasning av transformatorolja. Dessa system bygger på avgasning i flera steg. Flerstegsavgasning (minst 3-steg) är en specialprodukt som anpassas efter kundspecifikation och i mycket nära samarbete med slutkund. Avgasningssystem för vakuumavgasning av transformatorolja anpassas och byggs utifrån kundönskemål och önskat slutresultat på avgasad olja.

Systemet levereras monterat och provkört till kund. CE-märkt efter kundönskemål.

 • Avgasningskapacitet anpassad efter önskat resultat på oljan.
 • 1 st vakuumkärl för avgasning uppdelat i flera steg.
 • Komplett tillhörande vakuumsystem anpassat för vakuumkärlet.
 • Siktglas i respektive vakuumsteg för enkel okulär övervakning.
 • Montagesvetsade rör mellan vakuumkärl och vakuumsystem.
 • Vattenkyld eller luftkyld förvakuumpump.
 • Torra roots-vakuumpumpar.
 • Vakuumgivare i varje steg för kontinuerlig övervakning / mätning av tryck.

Stationära system

Svenska Transorfilter bygger större stationära avgasningssystem i flera steg som är anpassade för t.ex. fabriksmiljö inomhus.

Avgasning

Patenterad avgasningsprincip med jämnt flöde av olja över specialutvecklade avgasningsplåtar i olika storlekar. Med denna process fås en kontrollerad och högeffektiv avgasning. Finns som olika varianter med avgasning i ett eller flera steg.

Enkelstegsavgasning -1

Avgasning i ett steg med enbart förvakuumpump. Kan kompletteras med roots-vakuumpump för optimering av process.

Dubbelstegsavgasning -2

Avgasning i två steg med effektivare avgasning i andra steget. Förvakuumpump som arbetar mot första och andra steget i kombination med 2 st roots-vakuumpumpar som också arbetar mot första och andra steget.

Flerstegsavgasning -3 etc.

Avgasning i minst tre steg  med högeffektiv högavgasning i sista stegen. Exempelvis en förvakuumpump som arbetar mot samtliga 3 steg i kombination med t.ex. 3 st roots-vakuumpumpar som arbetar mot samtliga steg, för att uppnå olika tryck i de olika stegen. Högst tryck i första steget och lägst tryck i sista steget för bästa möjliga resultat av avgasad olja.

Exempel på tillbehör

Utrustning som vid önskemål kan medfölja vid leverans:

 • Oljepumpar för inlopp / utlopp.
 • Nivågivare för styrning av oljenivå i vakuumkärl.
 • Nivåglas för att okulärt avgöra oljenivå i vakuumkärl.
 • Filtreringslösningar för filtrering av oljan.
 • Uppvärmningssystem för oljan, innan avgasning kan ske.
 • Ställbara maskinfötter på vakuumkärl med möjlighet att bulta fast i golv.